Posts

Showing posts from January, 2008

"அழுகிய" தமிழ் மகன்

I was actually listening to the songs of "அழகிய தமிழ் மகன்" while going in one of my friends car, and we were listening to "மதுரைக்கு போகாதடி அந்த மல்லிபூ கண்ண வைக்கும்" song. This song really facinated the "pithukuli" inside me and i just modified it to the industry where i work, just read this along with the tune and let me know how you like it. Just post a comment here. software employee ஏ வாராய், நீ வேட்டியவே இருந்து நாசமா போறாய் இனி இருக்காத இந்த மாறி, நீ செரியான மொள்ள மாறி நீ இருக்கும் company வெளங்காம, போகும் company வளமாக, சேரும் company சுகமாக வாழ்த்துவோமே Wipro க்கு போகாதடி அங்க சம்பளம் ரொம்ப மட்டம் Infosys போகாதடி அங்க நாய்கூட tie யு கட்டும் TCS சு போனா figure எல்லாம் மட்டம் CTS சு போனா வேலை நெஞ்ச முட்டும் walk-in னு walk-in னு ஊர் மொத்தம்மா offer ரூ கிடைக்காதது என் குத்தமா How is ittttt ??

"Gilli" Retires

Image
The one and only "Gentlemen" of Australian cricket will never be seen in action again on field, we will surely miss that great guys game forever. His announcement of retirement came as a real shocker to the cricketing fretenity as none of us expected that to come this soon. I dont think we can ever see such a terrific wicket-keeper batsmen in this era and its a sheer shame that our "Milkman" dhoni is called as "India's" Gilchrist. Apart from his cricketing skills the world also knows his sportsmen sprit, he is one of the very very few players in international cricket who never waits for umpire's decision if he feels he is out and also if an opponent player scores a century or reaches a milestone, he will be the first player to congratulate him during the game itself. We saw that quite recently when Gilli went to Kumble and congratulated him for his 600 wickets in test cricket. Gilchrist has always been a sensational player, let it be his wicket-kee

Figure Life Cycle in a S/W Company ...

1st Week Modhalla enna mo thaniyaa thaan ava avalum software company join pannaraaluga, oru oru vaaram amaidhiyaa irrukara edamae teriyaadha alavukku poona maadhiri irrukaaluga, seri nalla ponna thaan namba teamuku eduthurukoam nu project manager peruma padara alavukku show kaataraalunga. Avalunga join pannarachae enga vegamaa oodhinaa parandhu poiduvaangalo nu namakae bayamaavum paridhaabamaavum irrukum, eadhaavadhu kitta poi doubt ketaalum, avangaluku kooda ketkaadha maadhiri “husky” yaa thaan pesuvaalunga. Moochu ku munooru dhadava “sir, sir, sir, sir” nu andha sotta mandayan PM kaalayae suthi suthi varuvaalunga. 2nd Week Ippo oru alavuku elaara pathiyum study panni vechurupaalunga, evan jhollu, evan lollu, evan pasa ulla paarti, evan panja paya, evan paradesi nu oru agaraadhiyae form panni vechurupaalunga. Appadiyae kaadhoramaa irrukara mudiya kaadhu gapu la sorugikitu ‘Hiiii” nu oru paya pullai ku bitta poduvaalunga, nambaalum khollu soraa paartha kudhura kanakaa “Hiiiiiiiiiiiiiii

PETS – Please Execute Those Stupids

Let me start by saying that I am not a follower or a supporter of Ms. Menaka Gandhi I really don’t understand why people wish to have a PET at their home ? Do they think that they are some sort of “Entertainment” to them ?, For all those who have the idea of owning a PET just for the heck of it, please, please, please don’t have a PET. They are also a living thing in this world that do have equal amount of feelings, attachment, expectation, anger, love and affection as we all humans have. I just can’t stand people who own pets and treat them like a piece of shit.PETS are no symbol for social status. I live in an apartment and a not to be named neighbour has a cute little labrador dog, and if one day my nerves break, I bet you, that neighbour will not be in this world. He treats that creature as a non-living thing. He always makes him sleep outside his house, whether it be a chilling cold or a furious rain, that poor creature will have to accept and agree. He will be served ONLY with wh

Wondering Why ?

Have you guys ever wondered why for the following factors ? 1. Why new born babies should not see the mirror for 1 year ? 2. Why should we avoid onions or garlic on a no-moon day ? 3. What superstition does cat have when it crosses the road ? 4. What is so great if we wake up on a fox face ? 5. Why do we expect a crow to come and eat the food on a ceremony day ? Why not other birds ? 6. Why does lizard alone has a "palan" factor when it falls on us ? why not "yeli" or "cockroach" ? 7. Why are pregnent ladies not allowed to see an eclipse ? 8. Why do we squeeze lemons under our vehicle tyres ? Why not a water melon or a Jackfruit ? 9. Why do people refuse to buy vehicle's which has hit a PIG ? And why the hell i need to strain myself like this when i am feeling sleepy ? :-)

Darling's Day Out ...

Image
Hip Hip Hurraaayyyy!!! It was a cake walk for my beauty doll Sharapova at the Australian Open 2008 finals to clinch her 3rd grand slam of her career. It was all Mariya from the word go, though her serbian opponent tried to give her a tough fight in the first set but just gave up in the second and the final score read 7-5, 6-3 and i just enjoyed the "cup kiss" by Maria on my big LCD TV, hmmm, i wish i would have been that cup ;-)). Its not that easy to maintain high standards in modelling, social welfare and also sports, but this cute glam girl does all that with ease. I would have just given up watching tennis after the retirement of my dream gal of yester years "Steffi Graf" if at all Maria wouldn't have entered the circuit, beauty and tennis are made for each other it seems ... well, i am gonna enjoy it as long as it continues.

Life is like that ...

This beautiful parrot was living in a thick dense green forest where it had no issues for food or shelter, life was going peacefully for that little one and days just rolled on. It had a beautiful nest on one of the tree top and lived all alone in that. One fine day the parrot went out for hunting food, he saw his fellow parrots vacating their nests and leaving somewhere, he switched to his inquisitive mode and asked them where they are going, one of his fellow parrot told him that there is another mountain nearby which is much greener and peaceful than this, also they will be getting unlimited food all around the year and hence they are leaving there. This rather sounded excellent for our parrot and hence decided to follow suite. He too rushed to his nest and gathered all the necessary stuffs that he need to carry and decided to join them, but unfortunately it became too dark and by then all his fellow mates flew away. He was left all alone in that wonderful forest and this lonliness

Software Couple ...

Kavya decided to leave Varun for good and does not want to be with him, she told herself that she has had enough of him and its time to bid adieu to this painful relationship. Kavya is a software engineer at a leading MNC in the city and Varun too is a software guy, initially things appeared to be rosy to both of them, their first meeting is still afresh in Kavya's mind, she met him at a browsing center and of course its not "Love at first sight". Days went on and coincidently they both happened to meet at the same browsing center and later on they went to the browsing center just to meet each other, one fine day Varun broke the scilence and proposed to Kavya, though Kavya liked Varun, she made him wait for a month and then acknowledged his request, typical girl's mentality. Varun is a telugu guy and Kavya is a tamilian, both had their own butterflies flying inside their tummie's with respect to disclosing their affair to their parents, but somehow things went fin

Gentlemen ...

Can i just say that these people are educated fools ?? I dont wanna take names here, but there are people in this so called "Educated" software industry who lack very basic ettiquttes of decency. I am sure you guys can easily see one such character in your work place by reading on the below mentioned points ... 1. If somebody gets a new mobile to office, that "gentlemen" would first grab it and view the "Address Book" and start asking "Who is this Meera ? That infy girl ah ?", "Hey who is this senthil da ?, the one who dropped you in his bike last week ?". He expects a detailed explanation of all such names along with their Star and Horoscope. Appadi solaati avangaluku mandayae vedichudum ... "Sindhu Bairavi" la vara Janakaraj maadhiri. 2. If a colleague sitting next to that "gentlemen" gets a call, even before that colleague picks it up, this "gentlemen" will ask "Who is that ? Dad ? Girl Friend ?, &q

If a Baby Talks ...

I went to one of my friends house last week, he is having a 1 and half year old baby boy, who looks so cute and chubby, and no one can just resist to squeeze his chubby cheeks at the first sight. I know my friends family for a long time and after a gap of more than a year i am going to their house. This little boy was first puzzled to see this mirror-cracking material and since that was a saturday i did not have my shave too, and he would have started comparing me with all the animals he saw at the zoo and looked at me as if he did not see this kind of a monkey there. I had got him a remote control car and called him near me and then gave him that and after that moment he got very close to this "monkey", i just thought that bribery bug bits a man very early in his life. I was casually discussing with my friend for a while and later started this pathetic hungama, that poor kid was asked to do what all he knows in front of me, i really dont understand why these parents behave s

Ah, Satish means ... ??

Image
You are the total package - suave, sexy, smart, and strong.You have the whole world under your spell, and you can influence almost everyone you know.You don't always resist your urges to crush the weak. Just remember, they don't have as much going for them as you do. You are usually the best at everything ... you strive for perfection. You are confident, authoritative, and aggressive. You have the classic "Type A" personality. You are a seeker. You often find yourself restless - and you have a lot of questions about life.You tend to travel often, to fairly random locations. You're most comfortable when you're far away from home.You are quite passionate and easily tempted. Your impulses sometimes get you into trouble. You tend to be pretty tightly wound. It's easy to get you excited... which can be a good or bad thing.You have a lot of enthusiasm, but it fades rather quickly. You don't stick with any one thing for very long.You have the drive to accompl

Boy Vs Grown-up Man

Boys leave their schedule wide-open and wait for a girl to call and make plans. Grown-up Man make their own plans and nicely tell the girl to get in where she fits in. Boys want to control the girl in their life. Grown-up Man know that if she's truly his, she doesn't need controlling. Boys check you for not calling them. Grown-up Man are too busy to realize you hadn't. Boys are afraid to be alone. Grown-up Man revel in it-- using it as a time for personal growth. Boys ignore the good girls. Grown-up Man ignore the bad girls. Boys make you come. Grown-up Man make you come home. Boys worry about not being pretty and/or good enough for their girl. Grown-up Man know that they are pretty and/or good enough for any girl. Boys try to monopolize all their girl's time (i.e, don't want him hanging with her friends). Grown-up Man realize that a lil' bit of space makes the ''together time even more special -- and goes to kick it with his own friends! Boys think a cr

3 Mobile Test Series - Third Test Match

Hip Hip Hurrrraaayyyy!!! What a comeback by our Indian Lions. This test match was in the favor of the Aussies even before the start of the match for the reason that WACA pitch offers terrible pace and bounce and hence indian batsmen cannot face the fierceful aussie attack, but what had happened was different story alltogether. Indian started their first innings with a positive note and went on to pile a good score of 330 runs and to the surprise of any Indian cricket fan, they bundled the aussies for a mediocre 212, but i personally feel that India did not capitalize on their lead and set aussies 413 as their target. Aussies too had a turbulent start at the second innings but they had some good partnerships in the middle which really made the game interesting. Their 10th wicket stand of 72 runs were nightmarish to Indian bowlers and it look a long time for them to break that. Atlast Indians won by a margin of 86 runs. This victory is one of India's best win overseas and this would

Pongal GO Pongal

Well, me back to bloging ways after a good break of more than a week. Pongal is over and now guessing what could be the next festival where i can take a long break and go to chennai, it looks like Tamil New Year is the next festival which falls on a long weekend. Its always fun to spend pongal on the land where its celebrated at its best, yes i was at Chennai and enjoyed every bit of that function, actually when i first came to Bangalore I went to one of the sagar restaurants and ordered for a pongal, then to the rudest shock of my life, the bearer gave me a "Pongoozh" ya it was terribly watery, he should have given that to me in a tumbler, but gave me in a plate, adhuvm naaiku vekkara plate madhiriyae irrundhudhu, for a moment i felt as if a small tail is developing on my back, the other ingredients in that "Pongoozh" were onion, coconut slices, ular dhal (ulutham parupu) and a big long red chilli, i think whatever that is going waste in that hotel will be mixed wi

NDTV's Entertainer of the year ...

Image
I am sure everyone would have known by now, yes our one and only SUPERSTAR Mr. Rajinikanth has been chosen as the NDTV Best Entertainer of the year by a poll conducted by NDTV. The votes were casted by NDTV viewers all across the country. This award was given yesterday at ceremony held at New Delhi and our hero was there with his usual costume of a neat white kurtha and a face full of white beard, i was so fortunate to watch this program live yesterday and here i narrate what has happened during the felicitation. The nominees for this award was announced namely Sharukh Khan, Shilpa Shetty, Rajinikanth, Himesh Reshmiya and Karan Johar and our honorable Prime Minister Mr. Manmohan Singh was asked to unveil the winner, and as everyone expected the award went to our Super hero Mr. Rajinikanth. There are some points to be noted in this, prior to giving this award the previous awards were distributed by chota politicians like Mani Shanker Iyer, P Chidambaram etc etc, but for giving award to

Bucknor & Benson ...

We all know what had happened in the 2nd test match against australia, the umpires were taken to a ride and all the media wrote as if they are the only responsible people for all these mess, so here is a small imagination of what they will be talking after all these mess which happened around them Venue: Center of the pitch in Sydney Benson : Dei Bucknor, enna da sogamaa nadu pitch la kundha vechu nondikitiruka ? Bucknor : Ada po Benson, naa enna mo olaga magaa thappu panninaa maadhiri ippadi siluthukaraangalae Indians, manasu thaangala da :-( Benson: Ada vidu bucku ... idhukelaam varuthapatta aavumaa, eadho thotha kadupula potu kuduthutaanunga chinna pasanga vittutu poviyaa, adha vittutu ... Buckor : Dei avanunga potu kuduthadha kooda naa marandhutaen daa, nethiku indha konda thalayan harbajan enna sollaraan teriyumaa night dinner saapudum boadhu :-( Benson : Yaaru andha rasagullaa mandayanaa ? avan enna sonnan ? Bucknor : Avan sollaraan … dei theenja mandayaa, unna moonji la cream t

3 Mobile Test Series - Second Test Match

Probably this is one test match which has provided all kinds of reactions to any cricket fan, so many ups and downs ahhn!!. This match has proven enough to ICC that AUSTRALIANs are such a ruthless cricketing team in the world. Just because we are playing at their soil, they should'nt have humiliated the Indians like this. Starting from the controversy of poor umpiring to Bhaji's racial complaint, Indians were cheated in all departments. I surely agree that our boys played the game with a true sprit. I just can't understand why ICC is refusing to use the technology to a greater extent ? Are they feeling that if technology is fully dependent, then the need for manual umpiring will go void ? Let it go man, surely thats gonna be for the improvement of the game. How can anyone in this earth can give Ganguly and Dravid as OUT, when the giant screen is replaying their dismissals 100s of time in the stadium ? Why was the player not being given a chance to comeback if its pretty evi

Email Subscription ...

Hey folks, I have just added a new facility to my space wherein my readers can subscribe their email id here at my blog and then get notifications as and when i publish a post, this takes off the burden of manually checking my blog for frequent updates. I hope you folks will subscribe and keep a close eye on my blog. I sincerely thank each and everyone from the bottom of my heart, who encourage me to keep continuing my writing. I hope you folks like this new feature.

Zeus the Hero ...

Once upon a time there lived a beautiful princess, her name was Sara. She had the power of beauty which will make anyone fall in love with her. A king by name Zeus came to know about Sara and her beauty and wanted to marry her, Zeus is equally beautiful and he was confident that Sara will agree to marry him, he headed towards Sara's country inorder to marry her. He reached Sara's empire in the mid-night and reached the palace, the body guard questioned his identity and later allowed him to meet the king. King Indus (Sara's father) asked Zeus of the purpose of his visit, he told him that he needs to marry Sara and told him that he wanted to meet her. The king then told Zeus that if he needs to marry Sara there are many hurdles that needs to be overcome and if he fails in any one of the challenges, off goes his head. Zeus agreed for the challenge and here starts the adventure ... Zeus was first pushed into a dark room unknowing what kind of a danger that awaits him, all of a

Do you still remember ??

Ah, its time to kindle some good old memories and i am going to test mine and request you folks to take this test. I hope this will be fun. 1. The first day to school ? A: I could recollect a bit, not completely though. It was a monday and my Chitappa dropped me at school in his bi-cycle and i was standing at the gate and watched till my chitapa's cycle dissapeared from my sight and moment he went off my sight i started to cry and a gang of aayaa's came to the rescue. 2. Name of my first friend at school ? A: I think it's Jaya (not sure though) 3. Your first pocket money amount ? A: Rs 50 when i was doing my 1st year college. 4. Your first electronic gadget ? A: A SHARP walkman (1994) 5. The first excursion you went ? A: Crocodile Park, Chennai 6. First costly Item you lost and felt extremely scared to tell that to your parents ? A: A brand new PARKER pen, lost the next day that was gifted to me by my dad (1991) 7. Your first lie (out of the many) ? A: Took my dad's off

Atlast the JINX is over ...

Wowww, what a moment for INDIAN cricket and Sachin Tendulkar, after falling in the 90's for 7 consecutive times, Sachin decided to break that JINX at Syndey and provided all of us a memorable treat with his 38th test ton. There were many changes in his approach this time, he does not look a bit nervous when he was at his 90s and just to make him panic Ricky Ponting brought in his lethal weapon Brett Lee to charge at him, just to accept the fact that the over bowled by Lee found sachin out of sorts (only for that over) and later he regained his senses and blasted a four in the next over of Hogg. It was 94 now and then he nudged off few singles which took him to 96. By then he lost Doni and Anil in quick succession and was joined by Harbajan, at that point in time Sacin does not know that Bhaaji is there to provide a scintilating knock of 63 off just 82 balls. Ricky brought in M. Johnston into the attack and Sachin took another single to take his score to 97, he then face Lee in the

On a Rainy Day !!!

Its a rainy night and cold breeze is weaving the night to be an absolute romantic one. She is all alone at her place and lying on her bed and suddenly from the dark HE appears and she just could not believe that he is in, immedieately he got on to her bed and started to play his fingers on all over her body, she started to feel the heat and started to sweat but since this being the first time she does not know how to react, so she kept quite and allowed him to roam all over her body and he was quite happy that she didnt react much. She just could not control her senses as he fingers all around her, and for a moment she thought that she is doing some big mistake, but at the same time she told herself that she is not doing something that is against this society and she just couldnt control her feelings, at last she took him on her hands and gave a tight kiss with a big notebook and there died that male cockroach. btw - what the hell you were thinking ?? you filthy mind .... ;-)

Its Touching ...

This is one scene which i happened to see in my hometown when i was there during new year and this scene really made me to think how blessed we are and we should thank GOD for keeping us at such a good position inspite of the negativities each of us possess, this scene really shook me very badly and made me to think of so many things in life. An old women who is visibliy deformed and not in a good shape to walk or move, and also an insane was sitting near a bloody stinking garbage area, which you and i could not inhale even for a second, she had lots of bags around her and also had a diary, with some photographs in it, she was constantly talking to herself and it was quite evident that she was hungry, as she was searching for some food inside that garbage. I actually went to a mess which is very close to my street to buy breakfast for my dad, i was asked to wait for 15 minutes till my parcel is ready, in the meantime i happened to listen to what she was talking, i am writing in the way

What i did today ...

Ah, my new year has infact started at 12:00 midnight, and to my surprise the first one to wish me on this new year was my best buddy, she messaged me at sharp 00:00, that was the timestamp in my mobile. I got up at around 5:30 and went to THIRUPORIR temple with my dad. I have to drive the car as our driver has quit his job, ketaa JOB ROTATION venum nu sollaraan. I took the pain of travelling on Old Mahabalipuram Road, my GOD thats equivalent to 3 bangalore's, toooo pathetic. I wish all Infosys, TCS, CTS, POLARIS, Accenture employess all the very best to continue there adveturous journey to office on that pathetic road. I came home by 10:00 from that temple and picked up my phone and wished all my friends, had a good nap in the noon, seekaramae ezhundhadhu naala kannu erichal vera. Chittapa and Chitti were here so general vetti arattai with them. With a very heavy heart, i decided to pack all my things in my bag and get ready to go to bangalore, indha 10 days of leave / working from

Its Official now - 2008 has arrived ...

Hmmm, its new year!!! so if i need to put my finger straight on my nose and ask "What did i do to this society in the past 30 years ?" all i can say is "Nothing" but not anymore, i have decided to fight against the smallest of crime in my society, like the following .... 1. 30 naal poda vendiya newspaper ra 20 naal potutu round aa 100 roobaa vaangaraan paarunga paper kaaran, adha thati ketkaporaen 2. 150 channel kudukaraen nu sollitu 50 channel kooda kudukaama 300 roobaa vaangaraan paarunga cable kaaran, adha thati ketkaporaen 3. Eppo kooptaalum meetaruku mela one and a half ketkaraan paarunga, indha ithu pona bangalore auto walas, adha thati ketkaporaen 4. Edhuku nae puriyaama ... aah ... ooo naa kadaiya moodindu poraan paarunga, enga theru saloon kaaran, adha thati ketkaporaen 5. Enga ponaalum, kannada teriyumaa, pandari bhaai teriyumaa nu rowsu vidaraan paarunga karnataka traffic police, avangala thati ketkaporaen Last but not the least ... Naa enna blog panninaa