Posts

Showing posts from March, 2008

என் கவிதைகள்

என்னுள் இருக்கும் கவிஞனின் கன்னி முயற்சி இது, கவிதைகளின் அரசன் என்று நான் மதிக்கும் என் ஆசான் "நிலா ரசிகன்" அவர்களின் ஆசியுடன் ... 1. இந்த ஊரில் மட்டும் இயற்கையின் சீற்றம் அதிகமாகிக்கொண்டே போகிறதே ஹும், ஏன் சீறாது ? தன்னை விட என்னவள் அழகாகிக்கொண்டே போகிறாளே என்கிற கோபமோ என்னவோ ... 2. நல்ல வேளை நாம் மிக உயரத்தில் இருக்கிறோம், அருகில் இருந்திருந்தால் அவள் கண்களை விட அழகாக இருந்திருக்க மாடோம், கிசுகிசுத்து கொண்டன விண் மீன்கள், என்னவளின் கண்களை பார்த்து. 3. அம்மாவின் வீட்டில் குழந்தையை விட்டுவிட்டு வேலை நிமித்தமாக ஊருக்கு வருகையில், முட்டி கொண்டு வந்தது கண்ணீர், அப்போது நினைவில் வந்தது, சீதனமாய் கொடுத்தனுப்பிய கன்றுக்குட்டியின் தாய் பசு முகம். 4. என்ன உணவு இது ? மனிதன் உண்பானா இதை ? போய் ஏதேனும் நாய்க்கு கொட்டு, என்று சீருகையில் கேட்டது, உணவிலாமல் அழும் வேலைக்காரி குழந்தையின் பசி அழுகை. 5. வெகு நேரம் வராத காதலிக்காக கால் கடுக்க பூங்காவில் காத்திருக்கும் போது வராத கோபம், அம்மா உடல் நலம் இல்லாததால், மண்ணெண்னைக்காக ரேஷன் கியூவில் காத்திருக்கும் போது வந்தது, அம்மாவின் மீது ... 6. மட

Nila Raseegan - A living Legend

I dont know how many of you know about this poetic genius, i dont know his real name, but his screen name is "Nilaa Raseegan". I dont dare to say that he is a living "Kannadasan", i was literally pulled into his poems and if i want to rate them all, i would rather say i dont have words in ENGLISH to explain his creativity. I am following all his poems right from 1998 and he has this variety in all his poems and hence making readers like us say "Hip Hip Hurrayyyy". He writes about love, baby, mother, father, child, wide, lover, nature, oh man ... that list is soooo big. I am so fortunate to catch his personal blog today and hence thought of sharing that with you all. Please visit Nila Raseegan to taste all the honey drops he has stored for us and to taste a drop of honey from his ocean of poems, have a look at this " அம்மாவுக்கும்,அப்பாவுக்கும்.... " this one, not only touched my heart, but also taught me a BIG lesson of how to be a good parent o

காக்கா - வடை - பாட்டி - நரி

A special 100th post ... எலாருக்கும் இந்த பாட்டி - காக்கா - வடை - நரி கதை தெரிஞ்சு இருக்கும், இருக்கணும். இதே கதைய நா SOFTWARE INDUSTRY க்கு பொருந்தரா மாதிரி மாத்தி எழுதிருகேன், எப்படி இருந்துச்சு னு படிச்சு பார்த்துட்டு "Shout at me" ஒரு ஊருல ஒரு company (அதான் பாட்டி) internet ல code (அதான் வடை) சுட்டு வித்துகிட்டு இருந்தாங்களாம், அப்போ அந்த வழியா போன ஒரு programmer (அதான் காக்கா), code நல்லா சுடராங்களே இந்த கம்பெனி னு, தான் அந்த code எ எப்படியாவது சுட்டுடனும் னு நெனச்சுசாம், இப்படியாவது code சுட்டு குடுத்தா தானும் project manager (அதான் நரி) கிட்ட நல்ல பேரு வாங்கிடலாம் னு காக்கா நெனச்சுசாம். அப்போ னு பார்த்து அந்த code சுடர company ல lunch brake னு சொல்லிட்டு, அந்த code சுடர பையன் சாப்பட போய்டானாம், இது தான் டா நல்ல சமயம் னு சொல்லிட்டு அந்த programmer காக்கா அது கிட்ட இருந்த pen drive ல அந்த code எல்லாம் copy பண்ணி எடுதுகிச்சாம், code கிடைச்ச சந்தோஷத்துல அந்த programmer காக்கா அதோட மூக்குல அந்த pen drive எ வெச்சுகிட்டு அதோட company கு பறந்து போச்சாம். அங்க அந்த வழியா வந்த

DeadlE

I am by default is a good obeserver, i watch all the incidents that happen around me with some amount of humour quoted over it. I used to think this way "If this would have happened like this", i wont say this "creative", so, that's why i labeled this coulmn as "pithukuli". I went to a hotel last week and this is what has happened in real, and "pithukuli" thinks that it would have been nice if it happened the other way ... Real Incident: A customer came into the hotel and he ordered for a HOT cup of coffee, and the server very prompty gave him a HOT cup of fuming coffee, immediately the customer notices a "fly" thats floating dead on his coffee and started to demand the server for a reason, the scene went out of control and the manager was called in immedieately, he too had a look at that dead "fly" and gave a big dose to the server for his carelessness, and the server too appologised for making such a mistake, then he br

Confession ...

Its the final day of their college and there were mixed reactions amongst the students, to me that's the day we will be metamorphosing by breaking the coccon and come out as a butterfly. Too many hooks hanging over our head about our future, and will feel as if we are the only person stuck in a big desert and not knowing which direction to head. Also this day will be the day where many stories reach its climax, many untold love will be disclosed, many confessions, many revenges, many forgiving's, many hugs, many kisses, and many tears too ... Varun was not feeling ok right from the morning, he felt as if he swallowed a golf ball and that got stuck inside his throat, he picked up a very ordinary dressing and stuck a somber mask to his face and left for the college. Kavya on the other hand was equaly misserable and was keeping quite right from the morning and the usual hug to her mom daily in the morning was missing that day which was obviously notice by her mom. She too dressed

Lovable Villan is no more ...

Image
Tamil cinema has lost one more jewel from its showcase, yes our great Raghuvaran is no more. What an versatile actor he is, you give him any role he will polish it with his own style and then make it glitter much brighter on the screen, he is an obvious choice for any director to a VILLAN role, i would rather say, he has mastered it, that too without any scary dressing, no high pitched voice which crosses all the decibell levels, no high fundoo fighting steps, but still he was a much liked villan... I saw this guy for the first time in a TV serial at doordarshan, its called "Oru Manidhanin Kadhai" where he would have acted as a drunkard, my god, what an unbelievable acting, really he made lot of people to avoid drinking after seeing that serial, thats the impact of his acting. As everyone knows his famous dialogue being "I know, I know, I know" from the movie "Puriyaadha Pudhir", he would have portraited the role of an obnoxious husband, i would rather say

After a long wait ....

There lived a prince in Egypt with a deadly curse from a witch, and the curse is, he could only speak 1 word in a year. There came a beautiful girl in the life of this prince and he was attracted by her looks and fell in love. He wanted to say her "I Love you", so he decided not to speak for 3 continuous years so that he can say those 3 words at a stretch, years passed on and there came the end of three years and he is all ready to say that magical verse to his heart throb ... After 3 years, he felt that just "I Love You" will not help, as that does not mean anything romantic, he wanted to add some romantic words before that, so he decided to say "My Dear SweetHeart, I love you", so he knows that he still needs to wait 3 more years to say "My Dear Sweetheart", so he was prepared to be quite for another 3 more years without saying even one single word. Years rolled on and he was on the verge of completing 6 years and he has collected 6 words to te

The Name is RAJINIKANTH

Image
Currently i am reading this book "The Name is Rajinikanth" which is nothing but a biography of our one and only superstar Mr. Rajinikanth. I would say that this book was carefully crafted by the author Ms. Gayathri Shreekanth, its stunning to see how much effort would have gone into collect such trivial details about our hero and its a wonderful treat to all his adrent fans like me, though the book was slightly over priced, its actually doesn't bother you once you start reading that book. The author has shown her profound knowledge on the language and at the same time she has made it simple, if i mean simple, i mean her vocabulary.... The entire book was narrated as like a screen-play and hence it makes the readers literally sink into it, you just can't read half a chapter and then close it, you will be compelled to complete the entire chapter, that's the power of her writing. The book has variety of highlights including the "Unseen" photographs of our s

Airtel's New Ad...

Have you guys seen the latest Airtel Ad thats been aired nowadays ? A kid is calling her dad on his mobile late in the night and asking him to teach her drawing and immediately her dad points to the sky which is fully loaded with stars and then ask her to connect from one star to another and finally they arriave at various drawings like Whale, Cone Ice, etc etc, Oh man, Oh man ... i should admit that i am having a bad bad crush on that little girl who acts in that ad, she is simply gorgeous and adorable, she is an ANGEL, just watch this ad if you happen to see it on TV next time and you will second my opinion. This girl also has acted in one more ad where she will be with her little boy friend near a big dam, he will tell her that he only constructed that dam and says that at the count of 3 the water gates will be opened .... remember ? Ohhhhh my GODD, she is choooooo chweeeetttttttttttt. I am planning to pull out that Ad from youtube and then put it here.

FREE ... FREE ... FREE !!! - Is that really Free ?

How many of you folks belive the tag "FREE" that we normally see when we buy some products ? "Buy 1, Get 2 Free" and its a typical human mentality that if we see the word "FREE" we tend to bounce on it, and the funny thing is, we will not be happy with the main product we have purchased, but will be happy to have the FREE stuff attached with that. Some FREE attachments are really funny ... 1. Toung Cleaner for a Tooth Brush - Then why the hell i need that brush ? 2. Matchbox with that X Soap" (Naa enna THEE kulika poraenaa ? Soap vaangarachae edhuku daa match box ???) 3. Agarbathi's with every Vermi"Silly" Semiya - Since semiya and Agarbathi are thin, they should have got this idea. 4. Batteries with every "Washing Powder" - I think they would have thought that my washing machine runs with 2 AA batteries. 5. Ever silver bowl for anything and everything, probably thats one thing in this country which is by default given for FREE

This day might come ...

Dad, today at shcool my teacher was teaching us about an animal, she told me that its a wild animal which lives only in forest and it has stripes all over its body and its very ferocious while its attacking someone, also she told me that long time ago they uesd to have those animals in the ZOOs and now it can only be seen in a photograph, also she told us that we cannot see that animal anymore and its no more living in INDIA. Have you seen that animal dad ? ... Well, dont wonder if your kid asks such questions to you, they are talking about our national animal TIGER, with the current rate of killings that are happening on that poor mammal, its almost on the verge of extinsion, it will be a shame to our country if we let out national animal to dissapear from this country, so lets join hands in the drive of saving that wild cat, when there is a place for lots and lots of two-legged tigers to live in this country, why can't this BIG CAT get a place ? Tigers are not encroaching our liv

Life i want to Live ...

Life is so busy nowadays ah ? But if we think deeper, all are running behind some hidden goals of life and some finds what it is and some are still running (like me). Being all alone in life is attimes a gift, that is what i would say, i get lots of time to do what i want, i could make my environment tailor made for me and make sure that everything pleases me, but there is a dream life i wanted to live, and this is how it should be ... I a remote village (down south tamilnadu) in a small house, with just two rooms, it should definitely have a green lawn in front of it (dont dare to step on that, grass are not meant for walking) and couple of flower plants, a small waterfall kinda setup (i shd hear the sound of water), a small "oonjal" hanging above the celing (which can accomodate two ppl at a time) and 1 or 2 cute little labradors. Rest of the basic amienities goes without saying, food, water, clothes etc etc. I should get up by 5 and go for a small walk, take some deep brea

India Clinches CB Series ...

Image
Hip Hip Hurrayyyyy!!! that's how i wanted to scream, but i was at office and hence could not do that. Its a sin that i could not watch the match LIVE, but anyways the utlimate thing is i wanted INDIA to win and leave the Aussie's nose bleeding and that is what exactly happened. It was a very tensed match even to watch it on the Internet and you know what ? I later heard from my friends that the complete match was shown in my office GYM and there was a big crowd to watch that, pitty me, i missed that too. I do want to miss the highlights so i rushed back home by 7 and then finished cooking my dinner by 8 and then sat in front my plasma till it got over... Its a nice lesson that we have taught the Aussies and we brought them down to earth as they were flying with the World Champ status, but Dhoni and his boys proved them wrong and at last clinched a convincing victory. I would'nt have been pleased if INDIA would have took it to the decider and then won, winning by 2-0 means a

Young Guns Fired ...

Its a glorious moment for all INDIANs where our little HEROs have made us proud, yes i am talking about the ICC U-19 World Cup 2008 which was won by INDIA, they beat South Africa by 12 runs and turst me, it was a nail bitting match, and it was great to see our little ones handled pressure very well and hats off to Virat who was the captain, his field placements and bowling changes were simply too good. Great show buddies and keep up the good work and we would want to see you all playing for the seniors pretty soon... Welll, we need to mention about the great Mr. Dave Whatmore who was our U-19 team's coach, that guy has a magic wand in his hand and we failed to grab it when he came forward to be the coach for our seniors. Just look back at that guy's coaching career, He was the coach for KENYA in WC 2003 and the team which we all thot as a mere rat, turn out to be lions and were playing the great Australia in the semi-finals, taking such a poor team into WC semi's is not an